Een Snelle Minilening bij Saldodipje.nl | Snelle Minilening.nl

Minilening bij Saldodipje

Saldodipje.nl is een onderdeel van Ferratum. Dit is een Finse bank welke in een groot aantal landen in de EU actief is. Ook in Nederland bieden zijn een minilening aan voor particulieren onder hun eigen naam maar ook onder de naam saldodipje.nl. Een minilening afsluiten bij Saldodipje.nl gaat erg makkelijk wanneer men eenmaal ingeschreven is en een klantenaccount heeft. Bij de eerste aanvraag wordt het klantenaccount toegekend als men aan de volgende belangrijke voorwaarden voldoet:

  • Controle op registratie bij kredietwaardigheidinstanties;
  • Een kredietwaardige garantiestelling door een persoon(dit is gratis);
  • Of er dient een garantiestelling afgesloten te worden.(Hier zijn kosten aan verbonden zie hier de tarieven)

Doordat Saldodipje.nl een garantiestelling verplicht stelt, is het mogelijk dat zij de minilening kosteloos kunnen aanbieden. Er wordt namelijk geen rente in rekening gebracht, geen servicekosten en geen overboekingskosten bij een reguliere overboeking. Het komt er dus op neer dat wanneer er bijvoorbeeld € 100, – wordt geleend, er ook € 100, – wordt terugbetaald zonder ook maar enige extra kosten.

Een minilening bij saldodipje

Homepage Saldodipje.nl

Zoals in de bovenstaande afbeelding te zien is, is de website erg duidelijk opgezet. De gebruikelijke informatie over de minileningen is goed te vinden. Verder is het aanmelden ook erg gemakkelijk en helder opgezet.

Hoe werkt een minilening bij Saldodipje.nl?

Een minilening bij Saldodipje.nl wordt voor de eerste keer na ongeveer één werkdag overgemaakt. Dit omdat er eerst gekeken moet worden gecontroleerd of u in aanmerking zou komen voor een dergelijke minilening. Ook zal de garantiestelling eerst geregeld en goedgekeurd moeten worden. Pas als dit in orde is wordt er overgegaan tot overboeking van de minilening na uw goedkeuring. Uw klantaccount is dan ook gelijk actief. Wanneer u echter al klant bent, is een nieuwe minilening afsluiten zo geregeld. De minilening kunt u dan via de website aanvragen en staat vervolgens binnen 10 minuten al op uw rekening.

Looptijd en aflossing

Er kan bij Saldodipje.nl een minilening worden aangegaan variërend tussen de € 100, – en € 500, – per keer. Let er wel op dat voor de eerste keer dat er een minilening wordt afgesloten er een maximaal bedrag kan worden geleend van € 200, -. Pas wanneer de eerste lening op tijd is terugbetaald kan er een hoger bedrag worden geleend.

Bij Saldodipje kan gekozen worden tussen een looptijd van 15 dagen, 30 dagen of 45 dagen. Dit is een keuze mogelijkheid welke je niet veel terugziet bij andere aanbieders van minileningen. Zo kan de looptijd perfect aangepast worden aan het moment dat u weer in staat bent de lening op tijd af te lossen.

Mocht er onverhoopt toch te laat worden terugbetaald wordt u automatisch de dag na het einde van de looptijd in gebreke gesteld. Hier zitten aanmaningskosten aan verbonden van € 7, – voor de eerste aanmaning. Is er na de eerste aanmaning nog steeds niet terugbetaald, komt er bij elke volgende aanmaning € 17, – bij. Is na 45 dagen nog steeds niet betaald, wordt er een melding gemaakt bij de kredietwaardigheidinstanties.

Voordelen minilening Saldodipje.nl:
  • Geen kosten;
  • Geen rente;
  • Keuze uit 3 looptijden;
  • Bent u eenmaal klant, zeer snelle uitbetaling van de minilening.
Nadelen Saldodipje.nl:
  • Verplichte garantiestelling;
  • Controle bij kredietwaardigheidinstanties;
  • Eerste keer afsluiten van een minilening met een beperkt leenbedrag.

Samenvatting Saldodipje

Kort samengevat kan er worden gesteld dat het afsluiten van een minilening bij Saldodipje.nl niet duur is. Wanneer er op tijd wordt terugbetaald zijn de kosten zelfs nul. Echter wil ik er wel op wijzen dat Ferratum voor een spoedoverboeking € 4, – aan kosten rekent. Aangezien Saldodipje.nl onder de Ferratum valt, kan het best zijn dat er hier ook € 4,- aan overboekingskosten worden gerekend. Op de website en in de voorwaarden van Saldodipje.nl is er echter niets terug te vinden over spoedoverboeking of kosten ervan. Dit is toch wel iets om rekening mee te houden.

Zoals bij alle aanbieders van minileningen het geval is, betaal op tijd terug anders wordt het snel een dure aangelegenheid door sneloplopende boetes en aanmaningskosten!